projekt nr 9

9. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Słupia Kapitulnej - malowanie sali.


Lokalizacja

świetlica wiejska w Słupi Kapitulnej, działka nr ewidencyjny 983

Krótki opis projektu

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Słupia Kapitulnej - malowanie sali. Pomimo wcześniejszego odnowienia sali na świetlicy wiejskiej w Słupi Kapitulnej, które odbyło się podczas modernizacji tego obiektu i nieocieplenie jednej ze ścian spowodowało pęknięcia w okolicy sufitu, jak również liczne zacieki na ścianie. W związku z tym farba zaczęła odpadać, jak również pojawiły się dość duże mokre plamy. Tym samym sala bardzo straciła na swojej atrakcyjności, dlatego po ociepleniu ściany od strony zewnętrznej należy teraz pomalować od nowa salę, aby swoim widokiem zachęcała a nie odstraszała ludzi.

Opis projektu

Pomimo wcześniejszego odnowienia sali na świetlicy wiejskiej w Słupi Kapitulnej, które odbyło się podczas modernizacji tego obiektu i nieocieplenie jednej ze ścian spowodowało pęknięcia w okolicy sufitu, jak również liczne zacieki na ścianie. W związku z tym farba zaczęła odpadać, jak również pojawiły się dość duże mokre plamy. Tym samym sala bardzo straciła na swojej atrakcyjności, dlatego po ociepleniu ściany od strony zewnętrznej należy teraz pomalować od nowa salę, aby swoim widokiem zachęcała a nie odstraszała ludzi.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Szczegółowy kosztorys stanowi załącznik9 178 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

brak uwag