1 Przystań rekreacyjna dla uczniów, ich rodziców, społeczności lokalnej i nie tylko

Kategoria: Młodzieżowy

Lokalizacja: Zielona Wieś

Koszt: 69 844 zł

Wybrany do realizacji

2 Ławo-stoły i namioty dla osiedla Sarnowa

Kategoria: Młodzieżowy

Lokalizacja: Osiedle Sarnowa

Koszt: 22 000 zł

Na terenie Naszego Osiedla organizowanych jest wiele imprez i spotkań również z udziałem młodzieży tj. zloty harcerskie, zawody sportowe i festyny. Aby zapewnić odpowiedn... więcej »

Na terenie Naszego Osiedla organizowanych jest wiele imprez i spotkań również z udziałem młodzieży tj. zloty harcerskie, zawody sportowe i festyny. Aby zapewnić odpowiedni komfort uczestnikom powyższych imprez, każdorazowo zmuszeni jesteśrny pożyczać ławo-stoły i namioty z sąsiednich sołectw co wiąże się z różnego rodzaju utrudnieniami i dodatkowymi kosztami (angażowania osób, kosztami transportu, kosztami czasu pracy czy ew. wolontariatu).

3 Budowa chłodni w Słupi Kapitulnej na świetlicy wiejskiej

Kategoria: Młodzieżowy

Lokalizacja: Słupia Kapitulna

Koszt: 35 603 zł

Brak pomieszczenia chłodni uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie świetlicy wiejskiej. Na obecną chwilę nie ma możliwości organizowania uroczystości rodzinnych, np. wesel... więcej »

Brak pomieszczenia chłodni uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie świetlicy wiejskiej. Na obecną chwilę nie ma możliwości organizowania uroczystości rodzinnych, np. wesel w okresie letnim, ponieważ nie ma gdzie przechowywać żywności.

4 Budowa oświetlenia boiska sportowego w Dębnie Polskim

Kategoria: Młodzieżowy

Lokalizacja: Dębno Polskie

Koszt: 43 874 zł

Wybudowanie oświetlenia przyczyni się do bezpiecznego korzystania z boiska sportowego podczas różnych zawodów sportowych, imprez kulturalnych i integracyjnych organizowan... więcej »

Wybudowanie oświetlenia przyczyni się do bezpiecznego korzystania z boiska sportowego podczas różnych zawodów sportowych, imprez kulturalnych i integracyjnych organizowanych przez mieszkańców wsi, gminę i powiat.

5 Boisko sportowe dla wsi Szymanowo

Kategoria: Młodzieżowy

Lokalizacja: Szymanowo

Koszt: 30 000 zł

Projekt ma na celu przywrócenie mieszkańcom wsi Szymanowo dawnego boiska znajdującego się za wsią na działce gminnej nr 370. Boisko te zostało zdewastowane poprzez wywiez... więcej »

Projekt ma na celu przywrócenie mieszkańcom wsi Szymanowo dawnego boiska znajdującego się za wsią na działce gminnej nr 370. Boisko te zostało zdewastowane poprzez wywiezienie na nie urobku z inwestycji kanalizacji Szymanowa i Masłowa. Projekt ma zakładać wyrównanie tego terenu poprzez rozgarnięcie zalegającego urobku, nawiezienie świeżej warstwy ziemi, posianie trawy, postawienie bramek i ławek.

Wybrany do realizacji

6 Oświetlenie na Skatepark

Kategoria: Młodzieżowy

Lokalizacja: Rawicz

Koszt: 20 000 zł

Dzięki oświetleniu młodzież i osoby pracujące będą mogły korzystać ze Skate Parku i rozwijać swoje umiejętności w godzinach wieczornych.

1 Budowa drogi dojazdowej do garaży przy ul. Lipowej 3 a, b, c (za blokiem) w Rawiczu

Kategoria: Inwestycyjny

Lokalizacja: Rawicz

Koszt: 210 000 zł

Droga umożliwi dojazd do garaży. Długość drogi 136m, wykonanie kanalizacji na odcinku 70m, szerokość drogi 6,5m. Powierzchnia całkowita 845m2.

2 Zadaszenie kortu tenisowego OSiRu przy ulicy Spokojnej łukową halą namiotową

Kategoria: Inwestycyjny

Lokalizacja: Rawicz

Koszt: 250 000 zł

W związku z ciągłym zainteresowaniem grą w tenisa ziemnego, zarówno mieszkańców miasta jak i mniejszych miejscowości, a koniecznością przerwania uprawiania tego sportu na... więcej »

W związku z ciągłym zainteresowaniem grą w tenisa ziemnego, zarówno mieszkańców miasta jak i mniejszych miejscowości, a koniecznością przerwania uprawiania tego sportu na sezon jesień-zima-wiosna, rozwiązanie które proponujemy daje mieszkańcom możliwość ciągłego dostępu do kortu przez cały rok.

Wybrany do realizacji

3 Utwardzenie drogi gruntowej z Zielonej Wsi do Dębna Polskiego

Kategoria: Inwestycyjny

Lokalizacja: Dębno Polskie

Koszt: 215 000 zł

Chęć połączenia drogowego między Chazami a Dębnem Polskim. Umożliwi to polepszenie komunikacji między sołectwami.

4 Remont chodników wzdłuż ul. Chopina, Kolejowej i Strzeleckiej w Rawiczu - Sarnowie

Kategoria: Inwestycyjny

Koszt: 417 480 zł

Zasadność realizacji remontu chodników przebiegających wzdłuż w/w ulic potwierdza przeprowadzona w dniu 11.10.2016r. przez członków rady osiedlowej osiedla nr 6 w rawiczu... więcej »

Zasadność realizacji remontu chodników przebiegających wzdłuż w/w ulic potwierdza przeprowadzona w dniu 11.10.2016r. przez członków rady osiedlowej osiedla nr 6 w rawiczu wizja lokalna. nawierzchnia chodników wskazuje na znaczne zużycie powodując narażenie na możliwe w wyniku zdarzeń losowych upadki bądź zwichnięcia u osób poruszających się po chodnikach. w społeczności zamieszkującej na osiedlu nr 6 w rawiczu obserwujemy znaczny odsetek ludzi starszych, dla których poruszanie się po obecnej nawierzchni chodników stanowi istotne bariery do normalnego funkcjonowania w społeczności lokalnej.

5 Zadaszenie boiska „Orlik” - piłka nożna

Kategoria: Inwestycyjny

Lokalizacja: Rawicz

Koszt: 450 000 zł

Zadaszenie boiska, "Orlik" w części przeznaczonej do gry w piłkę nożną jest niezbędne, by mogło ono być wykorzystywane przez cały rok, niezależnie od pogody. Byłoby to ba... więcej »

Zadaszenie boiska, "Orlik" w części przeznaczonej do gry w piłkę nożną jest niezbędne, by mogło ono być wykorzystywane przez cały rok, niezależnie od pogody. Byłoby to bardzo korzystne dla uczniów, gdyż szkoła nie posiada sali gimnastycznej oraz dla wielu klubów sportowych, które regularnie korzystają z boiska. Obiekt znajduje się w centrum miasta, cieszy się dużą popularnością wśród lokalnej społeczności, a zwłaszcza dzieci.

6 Wymiana oświetlenia na hali sportowej w Gimnazjum w Sierakowie

Kategoria: Inwestycyjny

Lokalizacja: Sierakowo

Koszt: 119 994 zł

Projekt ma na celu poprawienie oświetlenia w hali przy Gimnazjum w Sierakowie. Obecnie minimalny poziom oświetlenia akceptowany przez większość związków sportowych to ok ... więcej »

Projekt ma na celu poprawienie oświetlenia w hali przy Gimnazjum w Sierakowie. Obecnie minimalny poziom oświetlenia akceptowany przez większość związków sportowych to ok 400 luxów. Nasz obiekt posiada w najlepszych momentach około 200 (pomiar dokonany przez firmę Robotech Robert Jamroży). Niejednokrotnie natężenie jest niższe i i zależne od ilości uruchomionych lamp (nie wszystkie lamy uruchamiają się w danej chwili, niejednokrotnie nie uruchamiają się przez kilka dni). Projekt ma dodatkowo na celu oszczędności związane z eksploatacja obiektu na co pozwala obecna technika Ledowa.

7 Budowa ciągu pieszo - rowerowego łączącego Rawicz z Załęczem

Kategoria: Inwestycyjny

Lokalizacja: Załęcze

Koszt: 354 850 zł

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.

8 Przebudowa ul. Kowalikowej i drogi gminnej nr 870

Kategoria: Inwestycyjny

Lokalizacja: Szymanowo

Koszt: 450 000 zł

Projekt ma polegać na: 1. Przygotowaniu projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ul. Kowalikowej i drogi gminnej nr 870 wraz z uzgodnieniami i opiniami. 2. W da... więcej »

Projekt ma polegać na: 1. Przygotowaniu projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ul. Kowalikowej i drogi gminnej nr 870 wraz z uzgodnieniami i opiniami. 2. W dalszej części realizacji projektu, ma on polegać na wykonaniu odwodnienia ul. Kowalikowej i drogi gminnej nr 870, poprzez wykonanie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami i studniami rewizyjnymi oraz wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej brukowej.

9 Budowa lodowiska w Rawiczu

Kategoria: Inwestycyjny

Lokalizacja: Rawicz

Koszt: 450 000 zł

Proponuje się budowę lodowiska ze sztucznym systemem zmrażania tafli lodu, o powierzchni około 300 m2 (całkowita powierzchnia terenu będzie możliwa do oszacowania po szcz... więcej »

Proponuje się budowę lodowiska ze sztucznym systemem zmrażania tafli lodu, o powierzchni około 300 m2 (całkowita powierzchnia terenu będzie możliwa do oszacowania po szczegółowym określeniu lokalizacji na etapie projektu oraz kosztach z tym związanych), zlokalizowanym na terenie OSiRu w Rawiczu w miejscu nieużywanego toru do speedroweru. Po wybudowaniu lodowiska, będzie możliwe jego korzystanie przez około 4-5 miesięcy w roku przy temperaturze otoczenia mniejszej niż 10 stopni C.

10 Modernizacja i rozbudowa ścianki wspinaczkowej - Gimnazjum w Sierakowie

Kategoria: Inwestycyjny

Lokalizacja: Sierakowo

Koszt: 150 000 zł

Ścianka wspinaczkowa znajdująca się w sali gimnastycznej Gimnazjum w Sierakowie już od 2007 roku wychodzi naprzeciw potrzebie rozwijania kultury fizycznej mieszkańców nas... więcej »

Ścianka wspinaczkowa znajdująca się w sali gimnastycznej Gimnazjum w Sierakowie już od 2007 roku wychodzi naprzeciw potrzebie rozwijania kultury fizycznej mieszkańców naszego miasta i nie tylko. Zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli, mają możliwość skorzystać z nieodpłatnych (co jest rzadkością) zajęć prowadzonych dwa razy w tygodniu, których celem jest rozwijanie umiejętności jednej z najbardziej prężnie rozwijających się dyscyplin sportowych, jaką jest wspinaczka sportowa.

11 Budowa drogi z kostki wraz z odwodnieniem

Kategoria: Inwestycyjny

Lokalizacja: Słupia Kapitulna

Koszt: 219 592 zł

Na obecną chwilę podana droga nie ułatwia życia mieszkańcom nie tylko mieszkającym przy tej drodze ale również innym osobom, które tą drogą poruszają się. Z biegiem lat,... więcej »

Na obecną chwilę podana droga nie ułatwia życia mieszkańcom nie tylko mieszkającym przy tej drodze ale również innym osobom, które tą drogą poruszają się. Z biegiem lat, pomimo ciągłych naszych napraw, powstałe na niej dziury uniemożliwiają poruszanie się po niej, gdyż przy deszczowej pogodzie nie można wyjechać i dojechać z posesji.

12 Budowa ciągu pieszo - jezdnego wraz z odwodnieniem w ul. Pszczelarskiej w Dębnie Polskim

Kategoria: Inwestycyjny

Lokalizacja: Dębno Polskie

Koszt: 449 680 zł

W chwili obecnej jest to droga gruntowa wymagająca ciągłej naprawy. Mieszkańcy tej ulicy narażeni są trudności w dojeździe do swoich posesji. Budowa drogi poprawi komfort... więcej »

W chwili obecnej jest to droga gruntowa wymagająca ciągłej naprawy. Mieszkańcy tej ulicy narażeni są trudności w dojeździe do swoich posesji. Budowa drogi poprawi komfort życia mieszkańcom i zmniejszy koszty jej utrzymania.

13 Modernizacja toru saneczkowego w Rawiczu na cele rekreacyjne II etap

Kategoria: Inwestycyjny

Lokalizacja: Rawicz

Koszt: 59 261 zł

Projekt przewiduje stworzenie bezpiecznego miejsca do pobudzania aktywności ruchowej mieszkańców Rawicza - w szczególności dzieci i młodzieży, zwłaszcza w okresie zimowym... więcej »

Projekt przewiduje stworzenie bezpiecznego miejsca do pobudzania aktywności ruchowej mieszkańców Rawicza - w szczególności dzieci i młodzieży, zwłaszcza w okresie zimowym. Od wielu lat istnieje potrzeba modernizacji toru saneczkowego w lesie Miejskim Rawicza. Projekt zakłada wyrównanie terenu Toru saneczkowego znajdującego się w sąsiedztwie krytej pływalni (dowiezienie ziemi, wyrównanie toru a także wyprofilowanie ścieżki prowadzącej na szczyt toru). Ma to być miejsce spacerów i czynnego wypoczynku dla całych rodzin zwłaszcza w okresie zimowym.

Wybrany do realizacji

1 Ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej w Ugodzie i zmodernizowanie boiska sportowego, postawienie dwóch bramek do piłki nożnej

Kategoria: Mały

Lokalizacja: Ugoda

Koszt: 20 000 zł

Ogrodzenie przy świetlicy z siatki powlekanej o długości 250mb, o wysokości 1,5m. Modernizacja boiska sportowego, postawienie 2 bramek zapewni młodzieży przestrzeń do a... więcej »

Ogrodzenie przy świetlicy z siatki powlekanej o długości 250mb, o wysokości 1,5m. Modernizacja boiska sportowego, postawienie 2 bramek zapewni młodzieży przestrzeń do aktywnego spędzania wolnego czasu.

2 Modernizacja i zakup sprzętu estradowego dla Gimnazjum w Sierakowie

Kategoria: Mały

Lokalizacja: Sierakowo

Koszt po weryfikacji: 18 320 zł

Projekt obejmuje modernizację szkolnego sprzętu nagłośnieniowego poprzez regenerację jego elementów, a także zakup nowego nagłośnienia, instrumentów muzycznych oraz wypos... więcej »

Projekt obejmuje modernizację szkolnego sprzętu nagłośnieniowego poprzez regenerację jego elementów, a także zakup nowego nagłośnienia, instrumentów muzycznych oraz wyposażenia estradowego.

Wybrany do realizacji

3 Plac zabaw dla dzieci we wsi Łaszczyn

Kategoria: Mały

Lokalizacja: Łaszczyn

Koszt: 19 000 zł

Projekt dotyczy wykonania placu zabaw, przeznaczonego dla dzieci ze wsi Łaszczyn. Zakłada podział placu zabaw na 2 strefy: dla dzieci młodszych oraz dla dzieci starszych ... więcej »

Projekt dotyczy wykonania placu zabaw, przeznaczonego dla dzieci ze wsi Łaszczyn. Zakłada podział placu zabaw na 2 strefy: dla dzieci młodszych oraz dla dzieci starszych powyżej 6 r.ż., odpowiadające ich potrzebom rozwojowym. Na placu zabaw zamontowane będą bezpieczne urządzenia, zgodne z obowiązującymi normami, np: huśtawki, karuzela, zestaw zabawowy (składający się z zjeżdżalni, drabinki krzyżakowej, pomostu wiszącego oraz pomostu z belką) oraz piaskownica sześciokątna.

4 Budowa ogrodzenia i doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Dębnie Polskim

Kategoria: Mały

Koszt: 18 249 zł

Ogrodzenie placu przedszkolnego zabezpiecza przed wybiegnięciem małych dzieci na jezdnię. Doposażenie placu zwiększa atrakcyjność i pomysłowość w zabawach przedszkolaków.

Wybrany do realizacji

5 Organizacja Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego w Rawiczu w kategorii kobiet i mężczyzn oraz ligi dla oldbojów

Kategoria: Mały

Lokalizacja: Rawicz

Koszt: 7 000 zł

Tenis ziemny to sport dla każdego. Można zaobserwować w naszym mieście, jak z roku na rok coraz więcej osób spędza czas na aktywności fizycznej. Wystarczy wybrać się wiec... więcej »

Tenis ziemny to sport dla każdego. Można zaobserwować w naszym mieście, jak z roku na rok coraz więcej osób spędza czas na aktywności fizycznej. Wystarczy wybrać się wieczorem na rawickie planty, gdzie codziennie wiele osób biega lub uprawia nordic - walking. Również zainteresowanie tenisem ziemnym wzrasta po sukcesach polskich tenisistów i tenisistek. Widać, że coraz więcej osób w naszym mieście grywa amatorsko w tenisa.

6 Doposażenie placu zabaw w drewnianą wiatę oraz bramki do gry w piłkę nożną

Kategoria: Mały

Lokalizacja: Sierakowo

Koszt: 18 500 zł

Zadaniem priorytetowym dla mieszkańców osiedla jest zagospodarowanie do końca placu zabaw. Celem osiedla jest uzyskanie dobrego miejsca pełniącego funkcje społeczno - kul... więcej »

Zadaniem priorytetowym dla mieszkańców osiedla jest zagospodarowanie do końca placu zabaw. Celem osiedla jest uzyskanie dobrego miejsca pełniącego funkcje społeczno - kulturalne oraz rekreacyjne. Projekt zwiększy atrakcyjności osiedla, poprawi estetykę tego miejsca. Plac zabaw jest miejscem bardzo słonecznym dlatego postawienie wiaty - zadaszenia stworzy bezpieczne miejsce dla odpoczynku dzieci i dorosłych.

7 Wyposażenie publicznych placówek przedszkolnych oraz szkolnych oddziałów "O" w podłoże piankowych materacy puzzlowych

Kategoria: Mały

Lokalizacja: Rawicz

Koszt: 20 000 zł

W większości szkół, przedszkoli i żłobków gminy Rawicz konstrukcja podłogi wygląda następująco - na beton układa się gumoleum lub parkiet z wykładzina co powoduje że zwyk... więcej »

W większości szkół, przedszkoli i żłobków gminy Rawicz konstrukcja podłogi wygląda następująco - na beton układa się gumoleum lub parkiet z wykładzina co powoduje że zwykła zabawa, nie mówiąc już o ćwiczeniach ruchowych stwarza zagrożenie przy upadku, kaleczy narząd ruchu dziecka, itp. Proponuję pozbyć się twardych podłóg oraz wykładzin i dywanów, które są siedliskiem roztoczy, kurzu, brudu oraz przyczyną alergii i innych chorób dzieci poprzez zastąpienie ich specjalistycznymi matami puzzlowymi - podłoże miękkie, ciepłe i bezpieczne, na którym dzieci mogą bawić się cały dzień na bosaka.

8 Darmowa rehabilitacja seniorów z Gminy Rawicz

Kategoria: Mały

Koszt: 20 000 zł

Projekt skierowany jest do grupy 20 osób (kobiet i mężczyzn, powyżej 60 roku życia), którzy są mieszkańcami gminy Rawicz. Głównym celem projektu jest poprawa zdrowia publ... więcej »

Projekt skierowany jest do grupy 20 osób (kobiet i mężczyzn, powyżej 60 roku życia), którzy są mieszkańcami gminy Rawicz. Głównym celem projektu jest poprawa zdrowia publicznego oraz ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu. Ponadto projekt na celu poprawę dostępności do usług rehabilitacyjnych na terenie Rawicza. Jego realizacja niewątpliwie przełoży się na lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń rehabilitacyjnych do potrzeb osób starszych, wyrównania szans w dostępie do deficytowych usług medycznych w Rawiczu, jak i do upowszechnienia rehabilitacji wśród społeczeństwa.

9 Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i Szkole Podstawowej w Słupi Kapitulnej

Kategoria: Mały

Koszt: 19 000 zł

Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej oraz stołu do ping-ponga przyczyni się do zwiększenia aktywności ruchowej młodych i starszych mieszkańców sołectwa, natomiast... więcej »

Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej oraz stołu do ping-ponga przyczyni się do zwiększenia aktywności ruchowej młodych i starszych mieszkańców sołectwa, natomiast zakupiony namiot umożliwi jego wykorzystanie podczas imprez integracyjnych organizowanych we wsi.

10 Oświetlenie boiska wiejskiego w Masłowie

Kategoria: Mały

Lokalizacja: Masłowo

Koszt: 20 000 zł

Oświetlenie boiska wiejskiego umożliwi jego wykorzystanie przez mieszkańców do celów sportowych w godzinach wieczornych, co wpłynie również na zwiększenie bezpieczeństwa ... więcej »

Oświetlenie boiska wiejskiego umożliwi jego wykorzystanie przez mieszkańców do celów sportowych w godzinach wieczornych, co wpłynie również na zwiększenie bezpieczeństwa podczas jego użytkowania.

11 Budowa siłowni zewnętrznej przy ścieżkach spacerowych wokół Kątów

Kategoria: Mały

Lokalizacja: Kąty

Koszt: 20 000 zł

Nastąpi uatrakcyjnienie ścieżek spacerowych dla mieszkańców gmin. Sportowo-rekreacyjne punkty siłowni wpłyną na poprawę sprawności fizycznej mieszkańców gmin.

12 Remont świetlicy wiejskiej w Szymanowie

Kategoria: Mały

Lokalizacja: Szymanowo

Koszt: 20 000 zł

Projekt ma zakładać remont toalet na świetlicy wiejskiej w Szymanowie. Remont toalet jest sprawą która wymaga od dłuższego czasu podjęcia działań. Toalety są stare, pamię... więcej »

Projekt ma zakładać remont toalet na świetlicy wiejskiej w Szymanowie. Remont toalet jest sprawą która wymaga od dłuższego czasu podjęcia działań. Toalety są stare, pamiętające czasy powstania świetlicy wiejskiej. Posiadają stare płytki, umywalkę, sedesy, drzwi itd. Nie są schludne i nie przystają do obecnych warunków sanitariatów.

13 Quater pipe na skatepark

Kategoria: Mały

Lokalizacja: Rawicz

Koszt: 20 000 zł

Quater pipe służy do rozpędzania się na środkowe przeszkody (Funbox, krót wygrał budżet w zeszłym roku), są też elementami na których wykonuje się różne ewolucje.

Wybrany do realizacji

14 Dzień Sarnowy

Kategoria: Mały

Lokalizacja: Osiedle Sarnowa

Koszt: 20 000 zł

Beneficjentem ostatecznym projektu będą mieszkańcy osiedla nr 6 SARNOWA. Projekt został napisany z myślą o społeczności lokalnej w każdej grupie wiekowej. Dzień Sarnowy po... więcej »

Beneficjentem ostatecznym projektu będą mieszkańcy osiedla nr 6 SARNOWA. Projekt został napisany z myślą o społeczności lokalnej w każdej grupie wiekowej. Dzień Sarnowy po raz pierwszy został zorganizowany 22.08.2015r., okazał się wspaniałą imprezą integracyjną jak również ciekawym wydarzeniem kulturalnym. Celem kolejnych tego typu przedsięwzięć było i jest łączenie pokoleń, propagowanie czynnego spędzania czasu z rodziną oraz poznanie historii i tradycji 750 letniej Sarnowy.