projekt nr 7

7. Izbice z bezpiecznym i nowoczesnym placem zabaw.


Lokalizacja

Izbice - nr działki - 178/4

Krótki opis projektu

Projekt zakłada zakup wyposażenia placu zabaw w postaci zestawu systemowego z metalu. Realizacja tego zakupu wiąże się z planem gruntownej odnowy placu zabaw Sołectwa Izbice na bezpieczny i nowoczesny.

Opis projektu

Plac zabaw znajdujący się w wiosce wymaga gruntownego remontu. Część drewnianych urządzeń jest uszkodzonych, a miejsce powoli staje niebezpieczne dla jego użytkowników. W przyszłym roku chcielibyśmy przeprowadzić jego gruntowną odnowę – w funduszu sołeckim Sołectwo Izbice zabezpieczyło środki na zakup pojedynczych, małych urządzeń. Jednak duże urządzenie systemowe wykonane z metalu na dobre odmieni oblicze placu zabaw. Dzięki doposażeniu placu zabaw w nowy zestaw systemowy dzieci zyskają bezpieczne urządzenie do zabawy, a wioska estetyczne miejsce integracji mieszkańców. Odnowiony plac zabaw będzie miejscem,  w którym dzieci będą mogły trenować nie tylko swoje ciało, ale również umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności oraz współzawodnictwa. Miejsce to przyczyni się do budowania relacji i więzi między rówieśnikami.  Plac będzie miejscem ogólnie dostępnym dla wszystkich mieszkańców wioski Izbice, ale także dla gości, którzy np. w ramach Partnerstwa Na Rzecz Rozwoju Gminy Rawicz przybywają do naszej wioski w ramach inicjatyw Partnerstwa. Zagospodarowanie tego terenu wpłynie więc na ożywienie wspólnych więzi społeczeństwa i wzmocni ich aktywizację, co wyrazi się w życiu wsi i gminy.  Najważniejszą rzeczą będzie jednak fakt, że plac zabaw będzie bezpieczny, atrakcyjny i wszechstronnie rozwijający dzieci oraz zachęci ich do aktywnego wykorzystania czasu na świeżym powietrzu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszty związane z dokumentacją1 000 zł
2Zakup wyposażenia placu zabaw - zestawu systemowgo wraz z montażem (cena uśredniona z 2 ofert)18 777,80 zł
Łącznie: 19 777,80 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

brak uwag