projekt nr 2

2. Centrum Sportu i Rekreacji Sołectwa Izbice


Lokalizacja

Izbice - nr działki 178/4

Krótki opis projektu

Projekt zakłada udostępnienie mieszkańcom Izbic, a w szczególności dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu i rozwoju fizycznego poprzez zakup bramek i siatek do piłki nożnej, słupków i siatki do piłki siatkowej oraz urządzeń siłowni zewnętrznej. Powstałe Centrum Sportu i Rekreacji będzie ogólnodostępne, a społeczność lokalną będzie korzystała z niego nieodpłatnie.  

Opis projektu

Jeszcze do niedawna teren, na którym chcemy podjąć się działania był terenem niezagospodarowanym. Na przestrzeni kilku ubiegłych lat został tam przeniesiony plac zabaw, wykonano miejsce ogniskowe. Coraz więcej mieszkańców akceptuje tego typu teren jako obszar wypoczynkowy, jednak dla dość dużej grupy nie jest on nadal wystarczająco urządzony i przystosowany. Na zebraniach wiejskich podnoszone są głosy o dodatkowe urządzenia dla dorosłych, wykonanie boiska do gry w piłkę siatkową oraz modernizację boiska do piłki nożnej. Projekt zakłada zakup dwóch dwustanowiskowych urządzeń siłowni zewnętrznej, dwóch bramek i siatek, dwóch słupków do siatkówki i siatki.
Dzięki realizacji zadania mieszkańcy Izbic zyskają bezpieczne miejsce do spędzania wolnego czasu i integracji, poprawi się dostęp do możliwości aktywnego uprawiania sportu. Boiska i sprzęt sportowy wpłyną na propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, a taki model rekreacji wzmocni stan zdrowia społeczności loklanej.
Nowe miejsca będzie nie tylko miejscem trenowania swego ciała, ale także miejscem, gdzie można trenować umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności i współzawodnictwa. Boiska i siłownia będą ogólnie dostępne dla wszystkich mieszkańców wioski Izbice, ale także dla gości, którzy np. w ramach Partnerstwa Na Rzecz Rozwoju Gminy Rawicz przybywają do naszej wioski w ramach inicjatyw Partnerstwa. Zagospodarowanie tego terenu wpłynie więc na ożywienie wspólnych więzi społeczeństwa i wzmocni ich aktywizację, co wyrazi się w życiu wsi i gminy.  
Realizacja powyższego zadania przyczyniła się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców wsi Izbice. Wpłynie pozytywnie na rozwój wsi pod względem rekreacyjnym oraz zaspokoi potrzeby społeczne jej mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszt dokumentacji1 000 zł
2Zakup 2 bramek z siatkami5 475,86 zł
3Zakup 2 słupków z siatką2 485,97 zł
4Zakup 2 urządzeń siłowni zewnętrznej (dwustanowiskowych) z montażem10 890 zł
Łącznie: 19 851,83 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

brak uwag