projekt nr 14

14. Dzień Sarnowy


Lokalizacja

Stadion Sportowy w Rawiczu - Sarnowie

Krótki opis projektu

Beneficjentem ostatecznym projektu będą mieszkańcy osiedla nr 6 SARNOWA. Projekt został napisany z myślą o społeczności lokalnej w każdej grupie wiekowej. Dzień Sarnowy po raz pierwszy został zorganizowany 22.08.2015r., okazał się wspaniałą
imprezą integracyjną jak również ciekawym wydarzeniem kulturalnym. Celem kolejnych tego typu przedsięwzięć było i jest łączenie pokoleń, propagowanie czynnego spędzania czasu z rodziną oraz poznanie historii i tradycji 750 letniej Sarnowy.

Opis projektu

Beneficjentem ostatecznym projektu będą mieszkańcy osiedla nr 6 SARNOWA. Projekt został napisany z myślą o społeczności lokalnej w każdej grupie wiekowej. Dzień Sarnowy po raz pierwszy został zorganizowany 22.08.2015r., okazał się wspaniałą
imprezą integracyjną jak również ciekawym wydarzeniem kulturalnym. Celem kolejnych tego typu przedsięwzięć było i jest łączenie pokoleń, propagowanie czynnego spędzania czasu z rodziną oraz poznanie historii i tradycji 750 letniej Sarnowy.
Dzięki aprobacie tego projektu będzie możliwe przeprowadzenie konkurencji sportowych z nagrodami dla dzieci i dorosłych. Zorganizowanie występu znanego artysty np. Joanny Bartel jak również zorganizowanie strefy zabawy: fotobudka, trampolina, zamki dmuchane, zjeżdżalnie, ścianki wspinaczkowe i inne.
Sarnowa potrafi się bawić i integrować, musie mieć tylko do tego stworzone odpowiednie warunki.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach