projekt nr 3

3. Plac zabaw dla dzieci we wsi Łaszczyn


Krótki opis projektu

Projekt dotyczy wykonania placu zabaw, przeznaczonego dla dzieci ze wsi Łaszczyn. Zakłada podział placu zabaw na 2 strefy: dla dzieci młodszych oraz dla dzieci starszych powyżej 6 r.ż., odpowiadające ich potrzebom rozwojowym. Na placu zabaw zamontowane będą bezpieczne urządzenia, zgodne z obowiązującymi normami, np: huśtawki, karuzela, zestaw zabawowy (składający się z zjeżdżalni, drabinki krzyżakowej, pomostu wiszącego oraz pomostu z belką) oraz piaskownica sześciokątna.

Opis projektu

Projekt dotyczy wykonania placu zabaw, przeznaczonego dla dzieci ze wsi Łaszczyn. Zakłada podział placu zabaw na 2 strefy: dla dzieci młodszych oraz dla dzieci starszych powyżej 6 r.ż., odpowiadające ich potrzebom rozwojowym. Na placu zabaw zamontowane będą bezpieczne urządzenia, zgodne z obowiązującymi normami, np: huśtawki, karuzela, zestaw zabawowy (składający się z zjeżdżalni, drabinki krzyżakowej, pomostu wiszącego oraz pomostu z belką) oraz piaskownica sześciokątna.

Zamierzenie jest odpowiedzią na sygnalizowane przez mieszkańców wsi potrzeby.
W badaniu ankietowym przeprowadzonym w 2012r. przez Fundację Niwa Edukacji i Rozwoju (na potrzeby diagnozy potrzeb i oczekiwań mieszkańców wsi w ramach projektu „Twój wybór - Twoja szansa", realizowanego przez MGOPS W Rawiczu) mieszkańcy wskazali między innymi na potrzebę zwiększenia działań” na rzecz zagospodarowania czasu wolnego, ożywienie życia kulturalnego, zarówno w odniesieniu do dzieci ji młodzieży. Zwrócili uwagę na brak placu zabaw - bezpiecznego miejsca zabaw i spotkań dla dzieci. Z pytaniami o plac zabaw spotyka się na co dzień również sołtys, rada solecka oraz działające we wsi stowarzyszenie.
Łaszczyn jest wsią rozwijającą się, powstaje nowe, duże osiedle co przekłada się na wzrost liczby mieszkańców, w tym dzieci.

Montaż placu zabaw zapewni dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym atrakcyjne, bezpieczne miejsce do zabawy. Umożliwi im jednocześnie podejmowanie aktywności fizycznej, pozwalając rozładować energię i napięcia emocjonalne.
Działka, na której planowana jest budowa placu zabaw zlokalizowana jest w bezpiecznym miejscu, z dala od ulicy, do którego z łatwością będą mogły dotrzeć dzieci zamieszkałe w różnych częściach wsi.
Realizacja zaproponowanego projektu nie będzie szkodzić środowisku, przeciwnie przyniesie pozytywne skutki. Dzieci mając wyznaczone bezpieczne miejsce do zabawy i spotkań nie będą zmuszone szukać rozrywek w pobliskim lesie i jednocześnie niszczyć środowiska naturalnego.

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach