projekt nr 3

3. Utwardzenie drogi gruntowej z Zielonej Wsi do Dębna Polskiego


Lokalizacja

droga gruntowa gminna z Zielonej Wsi do Dębna Polskiego - II etap - do lasu

Krótki opis projektu

Chęć połączenia drogowego między Chazami  a Dębnem Polskim. Umożliwi to polepszenie komunikacji między sołectwami.

Opis projektu

Chęć połączenia drogowego między Chazami  a Dębnem Polskim. Umożliwi to polepszenie komunikacji między sołectwami.