projekt nr 4

4. Kontynuacja tworzenia Centrum Sportu i Rekreacji Sołectwa Izbice


Lokalizacja

Sołectwo Izbice, Gmina Rawicz, działka numer: 247/7 (teren za świetlicą wiejską)

Krótki opis projektu

Projekt dotyczy oświetlania  terenu rekreacyjnego sołectwa Izbice oraz doposażenia go w drewniane altany, ławki, kosze, stojaki na rowery i sprzęt gimnastyczny. Dzięki montażowi nowych urządzeń mieszkańcy zyskają w pełni profesjonalne miejsce do zabawy i spotkań, a wioska estetyczne miejsce integracji.
Do niedawna teren, na którym chcemy podjąć się działania był niezagospodarowany. Jednak dzięki determinacji mieszkańców, przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego oraz z budżetu obywatelskiego Gminy Rawicz na rok 2018  ma szansę stać się miejscem, która będzie wizytówką Gminy Rawicz.

Opis projektu

Projekt dotyczy oświetlania  terenu rekreacyjnego sołectwa Izbice oraz doposażenia go w drewniane altany, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery oraz sprzęt gimnastyczny i wspinaczkowy. Dzięki montażowi nowych urządzeń mieszkańcy zyskają bezpieczne i w pełni profesjonalne miejsce do zabawy i spotkań towarzyskich, a wioska estetyczne miejsce integracji mieszkańców.
Jeszcze do niedawna teren, na którym chcemy podjąć się działania był terenem niezagospodarowanym. Jednak dzięki determinacji mieszkańców, przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego oraz z budżetu obywatelskiego Gminy Rawicz  na rok 2018 ma szansę stać się miejscem, które będzie wizytówką Gminy Rawicz, jako gminy, która dba o aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu i sprzyja budowaniu relacji społecznych.
Plac będzie miejscem ogólnodostępnym dla wszystkich mieszkańców wioski Izbice, ale także gości, którzy w ramach Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Lokalnego Gminy Rawicz przybywają do naszej wioski w ramach inicjatyw Partnerstwa czy też członków rawickiego hufca ZHP, którzy biorą udział w projektach miejscowej drużyny harcerskiej. Docelowo Centrum Sportu i Rekreacji Sołectwa Izbice może stać się bazą imprez rangi gminnej, powiatowej a nawet ogólnopolskiej.
Realizacja powyższego zadania przyczyni się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców wsi Izbice i odwiedzających ją gości. Dzięki realizacji zadania mieszkańcy Izbic zyskają bezpieczne miejsce do spędzania wolnego czasu i integracji, poprawi się dostęp do możliwości aktywnego uprawiania sportu. Sprzęt sportowy wpłynie na propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, a taki model rekreacji wzmocni stan zdrowia społeczności lokalnej. Będzie to też kolejny krok do stworzenia w przyszłości wioski tematycznej „Wioska z sercem”. Oświetlenie placu za pomocą lamp hybrydowych będzie ekologicznym rozwiązaniem, które poprawi bezpieczeństwo i pozwoli na korzystanie z placu nawet po zapadnięciu zmroku.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaIlośćŁączny koszt
1Drewniana altana z ławkami i stołem522 500 zł
2Lampa hybrydowa LED, o wysokości 7,5m i mocy 30W328 409,31 zł
3Ławka parkowa z tworzywa (stelaż metalowy, siedzisko i oparcie z tworzywa)67 374 zł
4Stojak rowerowy - 6 stanowisk 2972 zł
5Linarium 6 17 749 zł
6Betonowy stół do gry w szachy13 329 zł
7Betonowy stół do gry w piłkarzyki 15 403 zł
8Betonowy stół do gry w tenisa14 621 zł
9Pojemnik na odpady - do segregacji5520 zł
10Zestaw wspinaczkowy 215 756 zł
11Poręcze z równoważnią 12 029 zł
12Poręcze gimnastyczne 11 384 zł
13Drabina wolnostojąca 12 077 zł
14Drabinka pozioma B12 251 zł
15Zestaw - słup + tablica do koszykówki22 555,94 zł
16Koszt dokumentacji - zgłoszenia, zezwolenia, inne12 500 zł
Łącznie: 99 430,25 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

500,00 zł - koszt związany z przeglądem urządzeń (bezpieczeństwo użytkujących)

Brak uwag