projekt nr 1

1. Budowa kojców dla bezdomnych psów z terenu Gminy Rawicz


Lokalizacja

działki nr 2018/5 i 2018/9

Krótki opis projektu

Projekt zakłada budowę dziesięciu kojców dla psów wraz z przylegającymi do nich ogrodzonymi wybiegami. Kojce miałyby powstać na terenie budowanego przez Gminę Rawicz schroniska dla zwierząt.

Opis projektu

Gmina Rawicz podpisała umowę ze schroniskiem w Henrykowie, na podstawie której wszystkie bezdomne psy wyłapane na terenie Gminy są przewożone do Henrykowa i tam przetrzymywane. Niestety w ostatnim czasie liczba bezdomnych psów na terenie  Gminy rośnie i coraz częściej dochodzi  do sytuacji, w której wszystkie kojce przeznaczone dla rawickich psów w Henrykowie są zapełnione, skutkiem czego Gmina nie m możliwości zabezpieczenia kolejnych bezdomnych zwierząt. Budowa własnego schroniska pozwoliłaby uporać się z problemem braku miejsc. Ponadto z pewnością obniżyłaby koszty opieki na bezdomnymi psami w stosunku do kosztu utrzymania w Henrykowie (zewnętrzne schronisko, oprócz rzeczywistego kosztu utrzymania dokłada do kosztu również marżę). Dodatkowo powstanie schroniska zaktywizowałoby lokalną społeczność do zaangażowania się w działalność charytatywną na rzecz zwierząt – organizacja zbiórek karmy, leków, i niezbędnych akcesoriów, a także działalność wolontariacka  obejmująca opiekę nad psami, spacery oraz pomoc w utrzymaniu czystości na terenie schroniska. Własne schronisko przyczyni się również do zwiększenia ilości adopcji, co tak naprawdę jest głównym celem w walce z bezdomnością zwierząt

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaIlośćŁączny koszt
1robocizna148 911,47 zł
2materiały1110 091,75 zł
3pozostałe koszty1121 953,64 zł
Łącznie: 280 956,86 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

roczny koszt eksploatacji - 96.000 zł (obejmuje zużycie wody i energii, a także koszt utrzymania gospodarza obiektu oraz opieki weterynaryjnej nad zwierzętami)

Brak uwag