projekt nr 9

9. Remont budynku OSP w Łaszczynie


Lokalizacja

Łaszczyn 70, Rawicz 63-900 (działka nr ew. gruntu 208/1)

Krótki opis projektu

Projekt zakłada roboty budowlane w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaszczynie, w zakresie remontu pomieszczeń ( pomieszczenia socjalne i garaż) oraz docieplenie budynku.

Opis projektu

W Łaszczynie od 6 grudnia 1947 r. działa Ochotnicza Straż Pożarna. Budynek remizy OSP w Łaszczynie został wybudowany w 1946 r. Podjęte wówczas szlachetne działania na rzecz społeczności lokalnej strażacy-ochotnicy kontynuują do dnia dzisiejszego. Jednak by nieść pomoc drugiemu człowiekowi, zgłasza w walce z żywiołami niezbędne jest zaplecze merytoryczne i techniczne. By utrzymać budynek remizy w dobrym stanie, konieczne są systematyczne naprawy i remonty. W ostatnich latach, dzięki środkom finansowym z samorządu Gminy i Województwa, wyremontowano w 2014 r. dach, a w 2017 r. dokonano wymiany bramy garażowej. Wszystkie bieżące naprawy i remonty druhowie wykonywali we własnym zakresie i przy wykorzystaniu materiałów pozyskanych od darczyńców. Tym sposobem w 2017 r. wykonano m.in. prace polegające na wymianie elektryki i posadzki w budynku. Pomimo dbałości druhów o stan remizy, budynek jest niedoinwestowany, a obecny stan pomieszczeń (socjalnego i garażu) i elewacji wymaga pilnego remontu. Realizacja projektu Pt. „Remont remizy OSP w Łaszczynie” jest niezbędna do kontynuacji prawidłowej służby strażaków-ochotników z łaszczyńskiej OSP na rzecz społeczności lokalnej. Remont remizy przyczyni się do poprawy estetyki pomieszczeń, w których przechowywany jest sprzęt i wóz strażacki, a tym samym poprawy jakości warunków pracy jednostki.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaIlośćŁączny koszt
1Kosztorys szacunkowy wg. załącznika nr 1120 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Brak uwag