projekt nr 3

3. Utwardzenie placu przy świetlicy w Ugodzie.


Lokalizacja

Ugoda 11 a, Rawicz 63-900, działka nr ew. 94

Krótki opis projektu

Projekt dotyczy położenia kostki brukowej przy posesji w Ugodzie nr 11 a. Utwardzenie miałoby być położone na części placu przed świetlicą wiejską i w miejscu drogi, która prowadzi od bramy wjazdowej w kierunku świetlicy jako dojazd do remizy i do wywozu nieczystości.

Opis projektu

Utwardzenie placu pozwoli na jego lepsze użytkowanie, np. jako parking do samochodów, w trakcie imprez wiejskich jako podłoże taneczne, także dla imprez społecznych jako podłoże do ławek, stołów, parasoli, krzeseł lub sceny. Dzięki utwardzeniu nie będziemy mieli obaw o nierówną powierzchnie placu. Tak samo z wjazdu będą mogli korzystać goście, mieszkańcy i strażacy jako dojazd za świetlice do remizy. Także przy wywozie nieczystości przyda się utwardzony dojazd. Zwiększy to także estetyczny wygląd placu przed świetlicą.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaIlośćŁączny koszt
1Kosztorys szacunkowy wg. załącznika nr 1119 800 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Brak uwag