projekt nr 4

4. Oświetlenie stadionu sportowego w Dębnie Polskim


Lokalizacja

Boisko sportowe w Dębnie Polskim zlokalizowanym przy ulicy Pelikana 1, obręb Dębno Polskie, nr działki 162/2

Krótki opis projektu

Projekt ma na celu wybudowanie oświetlenia na stadionie sportowym w Dębnie Polskim oraz zapewni bezpieczeństwo przy organizacji imprez okolicznościowych odbywających się na boisku w godzinach wieczornych.

Opis projektu

Projekt ma na celu wybudowanie i uruchomienia oświetlenia na boisku sportowym w Dębnie Polskim. Obecne możliwości obiektów sportowych, w naszym regionie, które posiadają oświetlenie są bardzo znikome. Wybudowanie takiego oświetlenia urozmaici ofertę naszego regionu w dobrze wyposażone obiekty sportowe a także  pozwoli na wykorzystanie tego boiska przez różne kluby sportowe nie tylko lokalne, organizacje pozarządowe a także mieszkańców w godzinach wieczornych. Wspomoże to także rozwój dzieci i młodzieży ze względu na fakt, że będą miały do wykorzystania boisko o profesjonalnym oświetleniu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaJednostka miaryIlośćŁączny koszt
1Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębok. do 0.8m i szer. dna 0.6mw gruncie kat. III-IV obmiar = 24+40+40+40+35+6+40=225m; Robocizna 0.0482*0.955=0.046031 r-g/m*19.50 zł/r-g; Kop.j-nacz. 0,15m3(1) 0.1119 m-g/m* 110.00zł/m-g15 537,25 zł
2Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4m obmiar 225*2=450m; robocizna 0.0126r-g/m*19.50zł/r-g; Piasek naturalny kopany 0.056m3/M*25.00 zł/m3 materiały pomocnicze 2.5%(od M); Samochód dostaw.do 0.9t(1) 0.008 m-g/m*55.00zł/m-g11 273,50 zł
3Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6m i szer. dna do 0.6m w gruncie kat. III-IV obmiar=225m ; Kop.j-nacz. 0.15m3(1) 0.0254 m-g/m*110.00 zł/m-g11 170 zł
4Układanie kabli YAKY 4x16 w rowach kablowych ręcznie obmiar= (18+24)*2+18*2+9*3+35+40*2=262.000m; Robocizna 0.107 r-g/m*19,50zł/r-g;Materiał, Kabel YAKYżo 4x16 1,04m/m * 5.35 zł/m, folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II 0.42m2/m*4.50 zł/m2, materiały pomocnicze 2.5%(od M)13 164,96 zł
5Układanie kabli YDYżo 3x4 w słupach oświetleniowych obmiar = 10.5*4=42.000m; Robocizna 0.127 r-g/m*19.50zł/r-g; Materiał, kabel YDYżo 3*4, 1.04m/m*5.30 zł/m materiały pomocnicze 2.5%(od M)1448,14 zł
6Układanie kabli YAKYżo 4x16 w słupach oświetleniowych obmiar= 2.2*5=11.000m; Robocizna, 0.127 r-g/m*19.50 zł/r-g; Materiał, kabel YAKYżo 4x16 1.04m/m*5.35zł/m; Materiały pomocnicze 2.5%(od M)1117,92 zł
7Urządzenia rozdzialcze(zestawy) o masie ponad 20kg na fundamencie prefabrykowanym obmiar=1szt; Robocizna 4.49 r-g/szt. * 19.50 zł/r-g; Materiały, rozdzielnia oświetleniowa ZK na fundamencie 1 kpl/szt.*1150.00zł/kpl.; Materiały pomocnicze 2.5%(od M)11 425,23 zł
8Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach obmiar=1szt.; Robocizna, 0.26r-g/szt.*19.50 zł/r-g.; Materiał wyłączniki nadprądowe ETIMAT 3P B20A 1szt/szt* 44.31 zł/szt; Materiały pomocnicze 2.5%(od M)158,07 zł
9Przebudowa istniejącego złącza kablowego obmiar= 1kpl; Robocizna, 2.6 r-g/kpl* 19.50 zł/r-g; Materiały, obudowa S4 1szt/kpl*5.40zł/szt, przewód LgY 1x6 5m/kpl * 3.04 zł/m, tulejki na linkę KOI-6mm/2 10szt/kpl* 0.70 zł/szt; Materiały pomocnicze 2.5%(od M)1124,60 zł
10Układanie kabli YAKY 5x16 w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych - od ZK do skrzynki oświetleniowej obmiar= 2.5m; Robocizna, 0.2224*0.955=0.212392 r-g/m*19.50 zł/r-g; Materiał, kabel YAKYżo 4x16 1.04m/m* 5.35zł/m134,48 zł
11Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju zył do 16mm2 na napęcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych obmiar = 28szt.; Robocizna, 0.35r-g/szt*19.50zł/r-g; Materiał, końcówki kablowe AL-16 1szt/szt*2.10zł/szt; Materiały pomocnicze 2.5%(od M)1420,84 zł
12Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20kg na fundamencie prefabrykowanym obmiar = 2szt.; Robocizna, 3.4 r-g/szt.* 19.50zł/r-g; Materiały, zestaw gniazdowy 230V 1 kpl/szt.* 65.00zł/kpl.; Materiały pomocnicze 2.5%(od M)1389,74 zł
13Wykopy jamiste o pow.dna do 2.25m2 i głębok. do 1.5m w gr.kat.III obmiar =2m3; Robocizna 2.34 r-g/m3*19.50 zł/r-g1170,04 zł
14Montaż i stawianie słupów- pojedynczy obmiar = 4słupy; Robocizna 10.4r-g/słup*19.50zł/r-g.; Materiały, fundament prefabrykowany pod słup 12m 1 szt/słup* 268.00zł/szt, słupy stalowe 12m 1szt/słup* 2450.00zł/szt., tabliczka bezpiecznikowa słupowa 1szt.słup* 85.00zł/szt.; Materiały pomocnicze 2.5%(od M); Kop.j-nacz. 0,15m3(1) 0.1+0.13=0.23m-g/słup*110.00zł/m-g, Podnośnik sam. hydr, do 12m(2) 0.4m-g/słup*95.00zł/m-g114 288,08 zł
15Montaż projektorów oświetleniowych na wieży projektorowej=4kpl.; Robocizna 2.68 r-g/kpl.*19.50zł/r-g; Materiały, projektory oświetleniowe 1000W 1kpl/kpl.*2170.00zł/kpl.; Materiały pomocnicze 2.5%(od M)19 915,48 zł
16Montaż projektorów oświetleniowych na wieży projektorowej 3=kpl.; Robocizna, 2.88r-g/kpl.*19.50zł/r-g.Materiały, projektory oświetleniowe LED 1000W 1kpl./kpl.* 259.00zł/kpl.; Materiały pomocnicze 2.5%(od M)11 144,86 zł
17Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III, obmiar = 6*4= 24.000m; Robocizna 0.46r-g/m*19.50zł/r-g; Materiały, pręty stalowe fi18 1.04m/m*4.50zł/m;Materiały pomocnicze 2.5%(od M)1524,40 zł
18Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6m; kat. gruntu IV obmiar= 1.5*4=6.000m; Robocizna, 0.46r-g/m* 19.50zł/r-g; Materiały, bednarka ocynkowana FeZn 25x4 1.04m/m* 5.50zł/m, złącza kontrolne 0.06szt./m*4.20zł/szt.;Materiały pomocnicze 2.5%(od M)1357,60 zł
19Łączenie przewodów instalacji odgormowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120mm2 w wykopie obmiar = 4szt.; Robocizna, 0.248r-g/szt.*19.50 zł/r-g; Spawarka 0.124m-g/szt.* 5.50zł/m-g141,16 zł
20Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej- obwód 1-fazowy(pomiar pierwszy) obmiar= 2pomiary; Robocizna, 0.63r-g/pomiar*19.50 zł/r-g.145,80 zł
21Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej- obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) obmiar= 3pomiary; Robocizna, 0.83r-g/pomiar*19.50zł/r-g.190,48 zł
22Badania i pomiary instalacji uziemiającej( pierwszy pomiar)= obmiar 4szt.; Robocizna, 1.24r-g/szt.*19.50zł/r-g1180,24 zł
23Pierwszy pomiar skuteczności zerowania obiar= 4 pomiary; Robocizna 0.5r-g/pomiar.* 19.50zł/r-g172,68 zł
24Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania- pomiar impedencji pętli zwarciowej- pierwszy, obmiar= 6pomiarów; Robocizna 0.5r-g/pomiar*19.50zł/r-g.1109,02 zł
25Wykonanie projektu obmiar= 1szt.; Materiały, Projekt budowlany elektryczny 1szt/szt*2000zł/szt12 141,40 zł
26Nadzór inwestorski, obmiar= 1szt; Materiał, nadzór inwestorski 1 szt/szt*500.00zł/szt1535,35 zł
27Podatek VAT23% 110 069,70 zł
Łącznie: 53 851,02 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

brak uwag