projekt nr 1

1. Budowa ciągu pieszo - jezdnego w ulicach: LZS, Pelikana i Małej wraz z oświetleniem w Dębnie Polskim.


Lokalizacja

Działki o numerach: 1076, 201/4, 201/8

Krótki opis projektu

Projekt obejmować będzie budowę ciągu pieszo jezdnego z kostki brukowej ze ściekiem ulicznym i budową kanalizacji deszczowej na całej długości ulic: Mała i Ludowych Zespołów Sportowych w Dębnie Polskim. Utwardzenie tłuczniem i klińcem ulicy Pelikana oraz dojazdu do bramy stadionu sportowego w Dębnie Polskim. Projekt obejmuje dodatkowo montaż oświetlenia na ul. Małej (2 lampy uliczne LED).

Opis projektu

Ulice: Mała, Ludowych Zespołów Sportowych i Pelikana są ulicami jednymi z najstarszych
w Dębnie Polskim. Są to także ulice często używane ponieważ prowadzą na jedno z najważniejszych miejsc w Dębnie Polskim jakim jest stadion sportowy. Ze stadionu korzysta Ochotnicza Straż Pożarna, prowadzone są zawody strażackie i ćwiczenia. Na tym obiekcie odbywają się mecze piłki nożnej oraz treningi nie tylko lokalnego zespołu Pelikan ale także dla dzieci i młodzieży. Na stadionie odbywają się Dożynki Wiejskie/Gminne oraz co roku ma miejsce Śpiewanie Pod Dębami. W  uroczystościach jak i w przejściu korowodu  uczestniczą goście z całego regionu czy nawet kraju więc ulice te pełnią swojego rodzaju funkcje reprezentacyjną wioski.  Na Stadionie sportowym w Dębnie Polskim często odbywają się inne uroczystości m.in. Dzień Dziecka jak i wiele innych. Jakiekolwiek wydarzenia dzieją się na stadionie cieszą się one ogromną popularnością i przyciągają tłumy. Utwardzenie tych ulic w znaczny sposób ułatwi dojazd na stadion nie tylko samochodem czy rowerem ale także wyeliminuje ogrom błota jaki pojawia się po opadach deszczu, lodu w czasie mrozów czy wzbijania się pyłów i kurzu latem, co będzie udogodnieniem dla pieszych. Ponadto obecnie są to ulice posiadające znaczne nierówności, dziury i piasek co utrudnia dotarcie do stadionu osobom starszym (w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich), niepełnosprawnym, dzieciom w tym jeżdżącym na rowerach oraz rodzicom z małymi dziećmi (poruszających się w wózku czy małym rowerku), a dzięki utwardzeniu tych ulic będą mogli częściej uczestniczyć  i łatwiej dotrzeć na uroczystości i wydarzenia, które będą organizowane na stadionie sportowym.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaJednostka miaryIlośćŁączny koszt
1koszty projektów i odbiorów130 000 zł
2wykonanie oświetlenia115 965,93 zł
3wykonanie ciągu pieszo jezdnego1366 300 zł
Łącznie: 412 265,93 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Odśnieżanie i posypanie średnio 4 razy w sezonie zimowym łączny koszt to około 500 zł (odśnieżanie 1 km 1 przejazd 35 zł/ posypanie 1 km 1 przejazd 165 zł)

Komisja ds. budżetu obywatelskiego dokonała oceny kosztorysu, który uznała za niedoszacowany. W przypadku, gdy projekt zostanie wybrany do realizacji jego zakres zostanie zmniejszony do wartości środków wskazanych w załączonym do wniosku kosztorysie.